Stress en burn-out


Stress en burn-out


Stress en burn-out horen bij de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim. Twee op de drie Belgen ervaren overmatige stress op het werk. Door de hoge werkdruk kampt een kwart van de Belgische werknemers vandaag met stressgebonden klachten: van hoofdpijn en slaapstoornissen tot concentratieverlies (Bron: Securex).


Als de werkdruk structureel wordt, dan is een burn-out niet ver weg. Volgens de cijfers van het RIZIV zijn het aantal loontrekkenden met een burn-out in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van 2010. Burn-out en bore-out komen steeds meer voor, en bovendien bij steeds jongere personen (Bron: RIZIV). Securex berekende dat een werknemer met een burn-out de werkgever ongeveer 25.000 euro per jaar kost (Bron:Securex).


Deze cijfers ondersteunen het belang van de werkgever om preventief en tijdig in te grijpen bij een hoge werkdruk. Gezonde en gemotiveerde medewerkers vormen immers een belangrijke meerwaarde voor elke organisatie.


Medewerkers en leidinggevenden hebben niet enkel nood aan beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Het kunnen omgaan met stress, verandering en onzekerheid is even belangrijk.


Leef echt heeft een aanbod voor zowel groepen als voor individuen.Workshop rond stress en burn-out voor leidinggevenden en/of medewerkers


Individuele coaching

© (2019) Leef echt