Loopbaan coaching

Interne loopbaan coaching


Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal voor een organisatie. Het is dan ook zeer belangrijk dat een medewerker gemotiveerd is en blijft. Hiervoor is het nodig dat het werk aansluit bij wie de medewerker is, wat hij wilt, wat hij kan en wat hem drijft en energie en plezier geeft.


Loopbaancoaching ondersteunt de medewerker bij het maken van loopbaankeuzes, het nemen van zinvolle vervolgstappen en het adviseren bij het volgen van opleidingen of trainingen. Aan de hand van gesprekken, oefeningen en opdrachten leert de medewerker zijn talenten, drijfveren, competenties, behoeften en ambities kennen. Hij brengt zijn loopbaanwensen in kaart en kan erover communiceren met de organisatie. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan werken de medewerker en de organisatie samen aan een gezonde en duurzame loopbaan.


Als de medewerker het initiatief neemt en de organisatie stemt toe, coach ik de medewerker. De output is bedoeld voor de medewerker zelf en wordt niet door mij gecommuniceerd naar de organisatie.


De organisatie kan ook samen met de medewerker meer inzicht wensen in de persoonlijke professionele ambitie en behoeften van de medewerker en hoe die al dan niet stroken met de doelstellingen van en mogelijkheden binnen de organisatie. De output wordt dan wel met de verschillende partijen samen besproken op het einde van het traject.


Praktisch

We bespreken vooraf de concrete situatie om de vraag en het doel van de individuele coaching te verkennen. Het coachtraject bestaat uit meerdere coachgesprekken van 1 tot 1,5 uur.

Er wordt  steeds in samenspraak beslist hoe er wordt samengewerkt. De coachgesprekken kunnen plaatsvinden op locatie of in mijn eigen praktijk. Vraag een offerte op maat aan.© (2019) Leef echt