Individuele coaching


Coaching van medewerkers en leidinggevenden met perfectionisme


Medewerkers en leidinggevenden die sterk met perfectionisme te kampen hebben, stel ik voor om individueel te coachen met de OCP-methodiek. OCP staat voor het ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme.


Deze methodiek werkt op het onbewuste en heeft zijn effect  bewezen bij de coaching van mensen in het kader van het loslaten van perfectionisme. Een onderzoek aan de K.U.Leuven onder leiding van Prof. Dr. Patrick Luyten heeft aangetoond dat de OCP-methodiek effectief is.  Meer informatie vind je op bevrijdjezelf.be.


Als gecertificeerd coach en lid van de vereniging van OCP-coaches kan ik deze coaching uitvoeren.  Een coaching gesprek duurt tussen de 1 en 2 uren. Het volledige coachtraject duurt, afhankelijk van de persoon, tussen de 5 en 10 sessies.


Voor de individuele coachingsessies kies ik er voor om dit buiten de onderneming te laten doorgaan. Dit kan in mijn werkruimte. Het is voor het coachingtraject echt van belang dat de coachee afstand neemt van zijn werk- en thuisomgeving tijdens de gesprekken.


© (2019) Leef echt